Podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji w zakresie zmian w polityce podróży powinny być zawsze rzeczowe i wiarygodne raporty. Raporty te powinny umożliwiać filtrowanie i grupowanie informacji wg wybranych kryteriów, np. pracownika, działu, miejsca powstawania kosztów (MPK) czy dostawcy usługi (np. linii lotniczej). W przypadku gdy w firmie mamy wiele działów lub wdrożone MPK – ważne jest aby agent podróży rejestrował te informacje przy każdym zamówieniu, a osoba zamawiająca podawała właściwe informacje. 

W sytuacji gdy nasza działalność wiąże się stale lub okresowo z podróżowaniem do wybranego miasta - warto rozważyć zawarcie umowy o współpracy z wybraną linią lotniczą lub negocjacje stawek w wybranych hotelach. Do zawierania umów i negocjacji najlepiej jednak wykorzystać agenta podróży, który ma już doświadczenie w takich sytuacjach i współpracuje bezpośrednio z liniami lotniczymi, hotelami czy sieciami hoteli. 

W podróżach służbowych największe oszczędności uzyskuje się jednak przez ścisłe stosowanie zasad polityki podróży służbowych wewnątrz organizacji. Kontrolę tego procesu można sobie ułatwić przez regularne otrzymywanie od agenta i analizę raportów i zestawień weryfikujących zachowanie ustalonych kryteriów polityki.

Tematy pokrewne


Zobacz też


Proste Podróże Służbowe


Proste Podróże Służbowe